เดือนเมษายน 2551
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมุฎราชกุมารเสด็จไป
ทรงเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน"โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว" เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2551
ณ ตำบลหนองตะพานอ.บ้านค่าย จ.ระยอง ประมวลภาพ 

การประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด กรมส่งเสริมการเกษตร ภาคตะวันออก
เขตที่ 3 ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2551 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดตราด
ประมวลภาพ 15 พ.ค.2551

การประชุมผู้บริหารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร เขตที่ 3 ภาคตะวันออกครั้งที่ 2/2551
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดจันทบุรี (ผึ้ง) ประมวลภาพ 15 พ.ค.2551
สสข.3 ระยอง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการวางแผนพัฒนาเครือข่ายการผลิต
การตลาดสินค้าเกษตร ภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551
ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง(พืชสวน)
อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองโดยมีทีมวิทยากรเครือข่ายระดับจังหวัดในภาคตะวันออก
เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 27 คน ประมวลภาพ 13 พ.ค.2551

นางปาริชาติ  ศรีวิพัฒน์  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง  เป็นประธาน เปิดการอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมังคุด เมื่อวันที่ 28-30 เมษายน 2551 ณ อาคารอุตสาหกรรมเกษตรฯ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขต กรุงเทพฯ  
ประมวลภาพ  1 พ.ค. 2551 

เมื่อวันที่ 30 เม.ย.51 นายสมศักดิ์ปริศนานัทกุลรมต.ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธาน
ในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลไม้ปี 2551จังหวัดจันทบุรี ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัด อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดจันทบุรี
ระยอง ตราด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์
ประมวลภาพ  1 พ.ค. 2551 
เมื่อวันที่ 27 เม.ย.51 นายสมพัฒน์  แก้วพิจิตร รมต.ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกียรติ
เป็นประธานในพิธีเปิดบริษัทไต๋ รับเบอร์ จำกัด ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
โดยมีนายพลวัต  ชยานุวัชร ผวจ.ระยอง กล่าวรายงาน
ประมวลภาพ  29 เม.ย.2551 

ประชุมสัมมนาหลักสูตร"ฝึกอบรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ปี 2550" เมื่อวันที่ 2-4 เมษายน 2551
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ประมวลภาพ  25 เม.ย.2551 

ประเพณีวันสับปะรดหวาน ครั้งที่ 5 อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยมีคณะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
สสข.3 ระยอง ร่วมเป็น คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดผลไม้ และการแปรรูปอาหาร

ประมวลภาพ
  25 เม.ย.2551 

เดือนเมษายน 2551

แจ้งกำหนดการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัด กรมส่งเสริมการเกษตรเขตที่ 3 ครั้งที่ 2/2551
ในวันที่ 21 มีนาคม 2551 ณ สนง.เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา    รายละเอียด 12 มี.ค.51  

อบรมการพัฒนาผู้ประกอบการที่มีประสิทธิภาพในวันที่ 17-20 มีนาคม 2551
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี    รายละเอียด   12 มี.ค.51 
ข่าวสารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุรี  (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)
เรื่องรับสมัครโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเฉพาะด้าน หลักสูตรมะละกอ...ปลูกอย่างไรให้รวย เงินล้าน)
ภาค 2
รายละเอียด  20 ก.พ.51 
 

 

กลับหน้าหลัก  ต่อไป