การดำเนินการตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สสก.3 ระยอง
ปีงบประมาณ 2561
ภาคผนวก : 29/08/18
 

-คู่มือการวาดแปลงด้วยโปรแกรม QGIS

 

-คู่มือการวาดแปลงด้วยแอปพลิเคชั่น FAARMis

 

-คู่มือการวาดแปลงด้วยเว็ปไซต์ GISAgro

 
ปีงบประมาณ 2560
คู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงาน 29/08/17
 
ปีงบประมาณ 2559
คู่มือการปฏิบัติงาน 31/08/16
   
ตารางแสดงการวิเคราะห์กระบวนการจัดซื้อ - จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา 31/08/16
   
แผนผังแสดงขั้นตอนการการจัดซื้อ - จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา 31/08/16