เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561
 
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 สสก.3 รย. นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม เกษตรจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการสัมมนาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการถ่ายภาพและวีดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร โดยมีนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการเปิดโครงการ
15 ก.ย..61
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 สสก.3 รย. นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. ประชุมเตรียมการจัดงาน Farm@Home ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง โดยการจัดงานดังกล่าวมีกำหนดจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 21-23 กันยายน 2561 ณ บริเวณหน้าห้าง โฮมโปร ระยอง และต่อด้วยการประชุมเตรียมการจัดงานสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในภาคตะวันออก ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2561
14 ก.ย..61
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับเสด็จพลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยทรงเสด็จฯ ทอดพระเนตรโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
13 ก.ย..61
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. พร้อมด้วยนายสุรสิงห์ พูนเพิ่มสุขสมบัติ เกษตรจังหวัดระยอง และ นางสาววร นุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิดงาน Farm @ Home โดยมีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นพยานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พัฒนาตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย
12 ก.ย..61
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. นำทีมนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรระดับเขต ครั้งที่ 3/2561 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ผู้แทนจากกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมนิเทศงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดตราด
11 ก.ย..61
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 สสก.3 รย. ดำเนินการรับรายงานตัวพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จำนวน 7 คน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง โดยมีนายชาตรี บุญนาค ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานพร้อมพบปะพูดคุยนายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย.
10 ก.ย..61
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 สสก.3 รย. นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรทั้ง 4 ศูนย์ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืช ที่ 1 ชลบุรี ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย จากสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก และเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงาน ร่วมพัฒนาแปลงเกษตรผสมผสาน โครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
7 ก.ย..61
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร (PressTour) ชมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ภาคตะวันออก นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย.
6 ก.ย..61
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. นำทีมงานจากทุกกลุ่ม/ฝ่าย ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว เพื่อติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
5 ก.ย..61
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2561 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. พร้อมด้วยเกษตรจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทั้ง 4 ศูนย์ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 จังหวัดชลบุรี ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมกันดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (การสอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จำนวน 143 คน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 29 คน
2 ก.ย..61
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2561 สสก.3 รย. นำโดยนายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. ดำเนินการสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ณ โรงเรียนวัดป่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานภายใต้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัด ระยอง ทั้ง 9 จังหวัดภาคตะวันออก
26 ส.ค..61
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม เวลา 08.30 น. 2561นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมการติดตามผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ในโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2561 และช่วงบ่ายได้เดินทางไปนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา
24 ส.ค..61
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชื่อมโยงการผลิตการตลาดสินค้าเกษตร GAP ภาคตะวันออก ณ โรงแรมรัตนชล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ซึ่งการสัมมนาดังกล่าว เน้นการให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรู้ การบริหารจัดการสินค้าเกษตรและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิต ทั้ง Modern Trade ตลาดออนไลน์
23 ส.ค..61
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. และนางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ผู้แทนจากกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มพัฒนาบุคลากร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปนิเทศงาน ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
22 ส.ค..61
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. พร้อมด้วยนางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เดินทางไปร่วมเปิดงาน “Horti ASIA และ AGRITECHNICA ASIA 2018” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค โดยมีนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน
22 ส.ค..61
เมื่อวันที่ 16-20 สิงหาคม 2561 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. เดินทางไปประชุมร่วมกับสภาแลกเปลี่ยนการเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ่น หรือ JAEC (The Japan Agricultural Exchange Council: JAEC) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการทำเกษตรการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่เหมาะสม
20 ส.ค..61
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. พร้อมด้วยนางสาวชุติมา อัศวเสถียร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน Young Smart Farmer และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของ Young Smart Farmer ที่ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่
15 ส.ค..61
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สนามสวนศรีเมือง
12 ส.ค..61
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. เปิดงานโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ภาคตะวันออก ปี 2561 ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมปาล์มมาลีบีช รีสอร์ท อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมีนางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นายชนินทร์ สุขสำราญ ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมจัดอบรมดังกล่าว
10 ส.ค..61
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. ร่วมพิธีเปิดอาคารเอนกประสงค์ ( อาคาร 7 ) ณ กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารดังกล่าว
9 ส.ค..61
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม เวลา 09.00 น. 2561นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมแม่บ้านเกษตรกรและความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน ณ บริเวณลานจอดรถอาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน
8 ส.ค..61
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. ร่วมประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม
8 ส.ค..61
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. นำทีมเกษตรกร กลุ่มแปลงใหญ่มังคุด อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการตัดสินแปลงใหญ่ระดับเขต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
6 ส.ค..61
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคาร "เกษตรสิริสุข" ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย หมู่ที่ 9 ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
18 ก.ค..61
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. ลงพื้นที่เพื่อติดตามงานขยายผลโครงการพระราชดำริ ณ กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านหนองปรือ หมู่ที่ 14 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
17 ก.ค..61
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแปลงใหญ่ดีเด่น ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมการประชุม
16 ก.ค..61
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. เข้าร่วมงาน "วันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระราชา ครั้งหนึ่ง...พระราชาได้เสด็จพระราชดำเนินมา (14 กรกฎาคม 2523)" ประจำปี 2561 หลังจากนั้นเวลา 13.00 น. เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (RW) ครั้งที่ 2/2561 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง
14 ก.ค..61
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. เข้าร่วม พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือพัฒนาวิชาการด้านการวิจัยและการส่งเสริมการเกษตร ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
13 ก.ค..61
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. เป็นประธาน การอบรมการจัดทำข้อมูลและการใช้แอปพลิเคชัน “Museum Pool” ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (Nectec) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดการอบรมการจัดทำข้อมูลและการใช้แอปพลิเคชัน Museum Pool เพื่อช่วยในการนำชมฐานการเรียนรู้ต่างๆ
12 ก.ค..61
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. เป็นประธานการประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน พร้อมทั้งชี้แจงและมอบหมายหน้าที่ในการจัดกิจกรรม 5 ส เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
11 ก.ค..61
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือการพัฒนาวิชาการด้านวิจัย และการส่งเสริมการเกษตร ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10 ก.ค..61
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ ลูกจ้างจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง และศูนย์ปฏิบัติฯ ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
9 ก.ค..61
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. พร้อมด้วยนางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน ลงพื้นที่ตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
8 ก.ค..61
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง และศูนย์ปฏิบัติการ ลงพื้นที่แปลงเกษตรผสมผสาน โครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
6 ก.ค..61
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 3 และเขต 9 ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมกรมส่งเสริมสหกรณ์ จังหวัดชลบุรี โดยมีนายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ
5 ก.ค..61
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยและกิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน
4 ก.ค..61
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง และศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง (อ่างเก็บนํ้าดอกกราย) เพื่อให้แนวทางการพัฒนาศูนย์บริการฯ ไปสู่เกษตรสมัยใหม่ (4.0)
3 ก.ค..61
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561น สสก.3 รย. โดยกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดประชุมคณะอนุกรรมการปฏิบัติงานความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในการรับรองแหล่งผลิตพืช ตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP พืช) คณะที่ 3 ครั้งที่ 2/2561
2 ก.ค..61
   

เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2561

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเรือนแถว
: 20 ก.ย.61
1. ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร <<ดาวน์โหลด>>
2. เอกสารแนบท้าย <<ดาวน์โหลด>>

ขอยกเลิกการประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
บ้านพักเรือนแถว เนื่องจากเอกสารประกอบการพิจารณาไม่สมบูรณ
การประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเรือนแถว
: 19 ก.ย.61
1. ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร <<ดาวน์โหลด>>
2. เอกสารแนบท้าย <<ดาวน์โหลด>>

การประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเรือนแถว : 11 ก.ย.61
1. ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร <<ดาวน์โหลด>>
2. เอกสารแนบท้าย <<ดาวน์โหลด>>

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ : 7 ก.ย.61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ : 17 ส.ค.61
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ : 1 ส.ค.61

*