เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 ระยอง เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง การบูรณาการงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ภายใต้การบริหารจัดการของ single command ณ ห้องประชุมโชคอนันต์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
26 ก.ย.59
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 ระยอง ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร และ กรมวิชาการเกษตร ณ ห้องประชุมชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร
20 ก.ย.59
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 ระยอง พร้อมด้วยนางอุบล มากอง ผ.อ.กลุ่มพัฒนาบุคลากร เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร
19 ก.ย.59
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2559 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 ระยอง เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เรื่อง การวางแผนการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ปี 2560 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร
18 ก.ย.59
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 ระยอง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนยุทธการเกษตรประจำจังหวัดระยอง ปี 2560 ณ อมรพันธ์วิลล่า รีสอร์ท อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยได้รับเกียรติจากนายไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดระยอง ในฐานะประธาน Single Command จังหวัดระยองเป็นประธานเปิดงาน
15 ก.ย.59
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 ระยอง เป็นประธานปฐมนิเทศพนักงานราชการใหม่ที่จะเข้าปฏิบัติงาน
14 ก.ย.59
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 ระยอง เข้าเยี่ยมและพบปะผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจำแนกสมุนไพร และการใช้ประโยชน์ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา อาชีพการเกษตรจังหวัดชลบุรี
14 ก.ย.59
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 ระยอง ออกติดตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พร้อมทั้งมอบรางวัลและใบประกาศนียบัตร การประกวดเรียงความ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว
12 ก.ย.59
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 ระยอง เข้าร่วมการประชุมสรุปผลขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการสู่บทบาทการให้บริการและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ ณ ห้องประชุม กรมส่งเสริมการเกษตร
12 ก.ย.59
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 คณะผู้บริหารในสังกัด สสก.3 ระยอง นำโดยนายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 ระยอง ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการและข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 8/2559
30 ส.ค.59
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 สสก. 3 รย. จัดประชุมประจำเดือนของข้าราชการ/ลูกจ้าง สำนักงาน ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ครั้งที่ 11/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง โดยเนื้อหาการประชุมซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการสื่อสารภายในหน่วยงาน
30 ส.ค.59
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 สสก. 3 รย. นำโดย นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. ได้ปฐมนิเทศพนักงานราชการที่เรียกบรรจุใหม่ในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จำนวน 8 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง โดยพนักงานราชการที่บรรจุใหม่
29 ส.ค.59
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดระยอง พร้อมแนะนำตัวให้กับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดระยอง ได้รับทราบในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
29 ส.ค.59
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 สสก. 3 รย. นำโดย นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. จัดกิจกรรมโครงการรวมพล รวมพลัง ร่วมใจ รักษาความสะอาด และปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
25 ส.ค.59
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 สสก. 3 รย. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (RW) ระดับเขต ครั้งที่ 2/2559 ณ สวนนงนุช รีสอร์ท อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี นายชาตรี บุญนาค
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการสัมมนา
22 ส.ค.59
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2559 สสก. 3 รย.จัดสัมมนาระบบส่งเสริมการเกษตร MRCF และแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ.2560-2564 ณ ห้องริมบึง 2 สวนนงนุชพัทยา
ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยได้รับเกียรติจาก
นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน
21 ส.ค.59
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2559 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. นำคณะสื่อมวลชนศึกษาดูงานตัวอย่างสวนเกษตรแบบผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ สวนมังคุด คุณจำเรียง รักธรรม ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และสวนผลไม้คุณบุญส่ง กมลวิจิตร ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
21 ส.ค.59
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 สสก. 3 รย. นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. เข้าพบนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
4 ส.ค.59
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. เข้าพบนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
3 ส.ค.59
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 สสก. 3 รย. จัดประชุมชี้แจงนโยบาย การบริหารงาน นำโดย นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 ระยอง โดย ผอ.กลุ่มพัฒนาบุคลากร ผอ.กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายอย่างพร้อมเพรียง
3 ส.ค.59
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 สสก. 3 รย. นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมการสัมมนา เชิงปฏิบัติการ เรื่องการผลิตบทเรียนรูปแบบออนไลน์ (e-Learning) เพื่อพัฒนาบุคลากรผ่านระบบทางไกล ครั้งที่ 7/2559
3 ส.ค.59
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก. 3 รย. ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
3 ส.ค.59
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 สสก. 3 รย. นำโดย นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร และ นางวิภาพร สงวนดี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมจัด การสัมมนาและนำเสนอผลงานโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพของกรมส่งเสริมการเกษตร
2 ส.ค.59
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จตรวจเยี่ยม
โครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
ในการนี้ นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย พร้อมข้าราชการในสังกัด
ได้เข้าร่วมรับเสด็จฯ โดยพร้อมเพรียง
2 ส.ค.59
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 สสก. 3 รย. นำโดย นายชาตรี บุญนาค ประชุมให้โอวาท มอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติราชการให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด โดยมีท่านเกษตรจังหวัดระยอง ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ และข้าราชการในสังกัดเข้ารับฟังอย่างพร้อมเพรียง
1 ส.ค.59
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 สสก. 3 รย. จัดประชุมประจำเดือนของข้าราชการ/ลูกจ้าง สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ครั้งที่ 10/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
29 ก.ค.59
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ตัวแทนข้าราชการสำนักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
ร่วมโครงการ " จังหวัดระยองร่วมใจร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาส
มหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 "
ณ เขาจอมแห
29 ก.ค.59
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 สสก. 3 รย. นำโดย
นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องใน
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร
28 ก.ค.59

เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร : 22 ส.ค.59
กำหนดการ "งานมหกรรมรวมพลเกษตรกรรุ่นใหม่แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 : 11 ส.ค.59
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร : 5 ส.ค.59
ทำเนียบกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร :(download)
รายงานผลการจัดสัมมนาเครือข่ายกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับเขต ปีงบประมาณ 2559 :(download)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร : 25 ก.ค.59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน 1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน 2
กำหนดวัน เวลาและสถานที่ประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 1
แผงผังห้องสอบประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 1

*