เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2554

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา จังหวัดจันทบุรี จัดงานโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายา
ณ โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ หมู่ที่ 3 ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ในการนี้ นายสราวุฒิ พูลศรี นวส.ปฏิบัติการ
และน.ส.อิสรี เก่งนอก นวส.ปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สสข.3 ระยอง
เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย
19 ธ.ค.54

วันที่ 14 ธันวาคม 2554  คณะทำงานจัดทำฐานข้อมูล ภาคตะวันออก ได้ประชุมคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูล
ภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2555 ณ ห้องประชุม สสข.3 ระยอง เพื่อให้การดำเนินงานของคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูล
ภาคตะวันออก มีขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน และเกิดผลสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
  14 ธ.ค.54

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
"มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1" ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม
และผลิตภัณฑ์ชุมชน "มา'ยอง OTOP" อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง โดยมีนายวิชิตร ช่วยพิทักษ์
ผอ.สสข.3 ระยอง ให้การต้อนรับ
14 ธ.ค.54

วันที่ 9 ธันวาคม 2554 ที่ผ่ามา นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการฯ
ในเขตภาคตะวันออก ได้แก่ ศสพ.รย.(พืชสวน) ศสพ.ชบ.(พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) ศูนย์บริหารศัตรูพืช จ.ชลบุรี
เพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน ในครั้งนี้ นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข.3 ระยอง
ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเยี่ยมชม ศูนย์ปฏิบัติการฯ ด้วย
  14 ธ.ค.54

ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 คณะทำงานจัดทำ ฐานข้อมูลภาคตะวันออก ได้ประชุมคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูล
ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2555 ณ ห้องประชุมสสข.3 ระยอง เพื่อให้การดำเนินงานของคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูล ภาคตะวันออก มีขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน และเกิดผลสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

30 พ.ย.54

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 เจ้าหน้าที่ สสข.3 ระยอง เจ้าหน้าที่ สนง.กษจ.ระยอง ร่วมเป็นพลังมวลชน
หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง เข้าร่วมกิจกรรมการเดินรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น
จังหวัดระยอง ณ สวนศรีเมือง เทศบาลนครระยอง อ.เมือง จ.ระยอง
 
25 พ.ย.54

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา สสข.3 ระยอง จัดการประชุมเกษตรจังหวัดและ หัวหน้าส่วนราชการ
สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรเขตที่ 3 ครั้งที่ 1/2555 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง อ.เมือง จ.ระยอง
โดยนายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข.3 ระยอง เป็นประธานในการประชุม
23 พ.ย.54

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข.3 ระยอง
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จัดการประชุม เพื่อเตรียมการจัดงาน "มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ
ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1" ณ ห้องประชุมศูนย์แสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้า"มา'ยอง OTOP"
ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
 
23พ.ย.54

เมื่อวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา สสข. 3 ระยอง จัดสัมมนา
"สรุปโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลไม้ ภาคตะวันออก ปี 2554 " ณ สวนนงนุช ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
โดย นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข.3 ระยอง  เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาฯ

21 พ.ย.54

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข.3 ระยอง และ
เจ้าหน้าที่ของสสข.3 ระยอง เข้าร่วมประชุม"คณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืช ภาคตะวันออก"
ครั้งที่ 1/2554 ณ ห้องประชุมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 6 จ.ชลบุรี
 
21 พ.ย.54

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข.3 ระยอง  เป็นประธาน
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์" ของสสข.3 ระยอง ปี 2555
ณ สวนนงนุช ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
17 พ.ย.54

เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี จัดงาน"รณรงค์การใช้น้ำหมักชีวภาพในลุ่มน้ำปราจีนบุรี รอบ 2"
14 พ.ย.54

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข.3 ระยอง  เป็นประธานในการประชุม
จัดเตรียมงาน "มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออก" ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม สสข.3 ระยอง

10 พ.ย.54

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2554 นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธี
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน แด่พระภิกษุสงฆ์ ภายในอุโบสถวัดป่าโมกวรวิหาร (พระอารามหลวง)
อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง พร้อมด้วยข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ในการนี้ นายวิชิตร  ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข.3 ระยอง
พร้องทั้งข้าราชการในเขตภาคตะวันออก ร่วมในพิธีด้วย
8 พ.ย.54

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2554 สสข.3 ระยอง ประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 1/2555 ณ ห้องประชุมสสข.3 ระยอง
โดยมี นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข.3 ระยอง เป็นประธานในการประชุม

7 พ.ย.54

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2554 นางชุติกาญจน์ เพียรธรรม นวส.ชำนาญการ
และน.ส.ชุติมา อัศวเสถียร นวส. ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
ร่วมจัด "ครัวสายใยรักแห่งครอบครัวฯ" ช่วยผู้ประสบอุทกภัย ต.หัวไทร
และ ต.บางกระเจ็ด อ.บางคล้าจ.ฉะเชิงเทรา
   4 พ.ย. 54

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2554 คณะเจ้าหน้าที่สสข.3 ระยอง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน
ร่วมบรรจุสิ่งของพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทย ณ ฝูงบิน 2 กองการบิน
ทหารเรือ กองเรือยุทธการ สนามบินอู่ตะเภา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
17 ต.ค..54

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข.3 ระยอง ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัด
และสำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี นำเครื่อง อุปโภคบริโภคไปแจกจ่ายแก่เกษตรกร
และสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ อ.เมือง และ อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
17 ต.ค.54

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข.3 ระยอง เป็นประธาน
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนแผน ยุทธศาสตร์ ของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 3 จังหวัดระยอง ปี 2555" ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุรี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) โดยมี
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ ทั้ง 5 ศูนย์ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยุทธศาสตร์และเจ้าหน้าที่
สสข.3 ระยอง เข้าร่วมสัมมนาฯ ในครั้งนี้
14 ต.ค.54

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2554 กรมส่งเสริมการเกษตร จัดประชุมการเตรียมการและการเข้าร่วม
โครงการรับจำนำเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 โดยอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อ "ชี้แจงแนวทางปฏิบัติเพื่อเข้าร่วมเปิดโครงการรับจำนำ ข้าวเปลือกนาปี ปี 2554/55
โดยเน้นเรื่อง การออกใบรับรองแบบใหม่ ผ่านระบบ VDO Conference
5 ต.ค..54

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2554 คณะติดตามเร่งรัด การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2554/55
เพื่อเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 นำโดยนายรังสรรค์ บูรณมานัส
ผอ.กสพ.นายสามารถ  ชื่นวงศา  ผอ.กพก. นายสราวุฒิ พูลศรี  นวส.ปฏิบัติการ กยส. สสข.3 ระยอง
ออกติดตาม การดำเนินงานของจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดนครนายก
4 ต.ค.54

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2554 กรมส่งเสริมการเกษตร จัดประชุมเร่งรัดการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ปี 2554/55 เพื่อเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 โดยนางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร
อธิบดีกรมส่งเสริม เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบ VDO Conference 3 ต.ค..54

เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2554
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2554 โดยศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรี     14 ธ.ค.54
สรุปผลการจัดงาน "มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1" วันที่ 9-12 ธันวาคม 2554 ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า
อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน "มา ' ยอง OTOP"    14 ธ.ค.54
สสข.3 ระยอง ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1" วันที่ 9-12 ธันวาคม 2554 ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน "มา ' ยอง OTOP" อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง     1 ธ.ค.54

กำหนดการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตที่ 3 ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2554
ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 17 พ.ย.54

กำหนดการสัมมนาคณะทำงานการบริหารจัดการศัตรูพืชภาคตะวันออก วันที่ 12-13 กันยายน 2554 ณ โรงแรมสตาร์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
  1 ก.ย.54
กำหนดการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตที่ 3 ครั้งที่ 6/2554 วันที่ 12 กันยายน 2554
ณ โรงแรมสตาร์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 31 ส.ค.54