ปี 2550
      ข่าวชาวสวนทุเรียนจันท
      สับปะรดศรีราชา   
      มังคุดไทย 
      เครื่องเทศและสมุนไพรพืชในครัวเรือน 
ิ      เกษตรเขตที่3จับมือภาคเอกชน เร่งพัฒนาคุณภาพมะม่วงเพื่อการส่งออก
      ตลาดนัดสินค้าเกษตรเสริมอาชีพเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน 
      ตั๊กโต่ง แมลงเศรษฐกิจที่สวนทาง     .ย.550
      เกษตรเขต 3 จัดสัมมนาร่างแผนเพิ่มมูลค่าผลไม้เศรษฐกิจในาภาคตะวันออก
      นิทรรศการชุดการผลิตเกษตรปลอดภัยจากสารเคมี  
      ข้าวล้มตอซัง : เทคโนโลยีของชาวนา   
      ข้าวล้มตอซัง : ปัจจัยพื้นฐานสู่ความสำเร็จ  
      สับปะรดคุณภาพดี : กับวิธีดูแลรักษา   
      ผึ้งตกผลึก
      สบู่ดำ :  การส่งเสริมแบบเศรษฐกิจพอเพียง
      ตัวเบียน : ตัวเบียนศัตรูธรรมชาติ ควบคุมศัตรูพืช

 

 

กลับหน้าหลัก  ต่อไป