ข่าวทุนการศึกษา
 

APO ทุนองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย หลักสูตร e-Learning Course on Knowledge Management for Public-sector Organizations

 

APO หลักสูตร Multicountry Observational Study Mission on Best Practices and Systems for Food Safety and Quality
Applicable to Food-processing SMEs ภายใน 15 ส.ค. 55

 

APO หลักสูตร Workshop on Greening the Supply Chain for Processed Food Products ภายใน 10 ส.ค. 55

 

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าร่วม"หลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ ประจำปี 2555"

 

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าร่วม"โครงการฝึกอบรมนักวิชาการ รุ่นเยาว์จากประเทศภาคีสมาชิ กลุ่มแม่น้ำโขง รุ่นที่ 8