รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดแและหัวหน้าส่วนราชการ
สังกัด กรมส่งเสริมการเกษตร เขตที่ 3


   
รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรเขตที่ 3 ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 25 สิงหาคม 2564 (05/09/21)
รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรเขตที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 21 มิถุนายน 2564 (30/06/21)
รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรเขตที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 13 มกราคม 2564 (22/01/21)
รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรเขตที่ 3 ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 (27/11/20)
รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรเขตที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 15 มิถุนายน 2563(22/06/20)
รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรเขตที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563(05/03/20)
รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรเขตที่ 3 ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562(29/11/19)
รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรเขตที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 19 กรกฎาคม 2562(25/07/19)
รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรเขตที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 18 เมษายน 2562(25/04/19)
รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรเขตที่ 3 ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 25 ธันวาคม 2561(25/12/18)
รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรเขตที่ 3 ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 21 กันยายน 2561 :(21/09/18)
รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรเขตที่ 3 ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 :(18/05/18)
รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรเขตที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 :(15/02/18)