พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม 6 จังหวัดภาคตะวันออก
ช่วงเดือน ตุลาคม 2564

 

จังหวัดจันทบุรี
 
จังหวัดฉะเชิงเทรา
 
จังหวัดชลบุรี
 
จังหวัดนครนายก
 
จังหวัดปราจีนบุรี
 
จังหวัดสระแก้ว