เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561
 
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 3 และเขต 9 ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ เพื่อติดตามความก้าวการดำเนินงานโครงการตามนโยบายหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 15 โครงการ
26 มิ.ย..61
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. ลงพื้นที่เพื่อติดตามนิเทศงานระบบส่งเสริมการเกษตร ภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2561 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก (ภาคเช้า) และสำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี (ภาคบ่าย) โดยมีเกษตรจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม เกษตรอำเภอทุกอำเภอ และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมรับฟังการนิเทศ
25 มิ.ย..61
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. พร้อมคณะ ลงพื้นที่เพื่อติดตามนิเทศงานระบบส่งเสริมการเกษตร ภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2561 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง โดยมีนายสุรสิงห์ พูนเพิ่มสุขสมบัติ เกษตรจังหวัดระยอง พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม
22 มิ.ย..61
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. เป็นประธานในการเปิดงานโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 24 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเบย์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
20 มิ.ย..61
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการตัดสินการประกวดผลไม้ และร่วมให้ข้อแนะนำ/แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเทคนิคการตัดสินการประกวดผลไม้ประเภทต่างๆ ในเขตภาคตะวันออก โดยมีนายชลธี นุ่มหนู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร จังหวัดจันทบุรี และนายมนตรี กล้าขาย ร่วมเป็นวิทยากร
19 มิ.ย..61
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่อง “การพัฒนาวิชาการด้านการวิจัยและการส่งเสริมการเกษตร” ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีว่าที่ ร.ต.ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และ รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและรับใช้สังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18 มิ.ย..61
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายการส่งเสริมการเกษตรให้กับคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร เกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ เกษตรตำบลและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทั่วประเทศ ผ่านระบบ Web Conference
15 มิ.ย..61
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. เป็นประธานการประชุมเตรียมการบริหารจัดการโครงการ จำนวน 5 โครงการ ที่ได้รับมอบหมายภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ได้แก่ โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับเขตที่ทำหน้าที่รับผิดชอบ/ประสานงานจังหวัดในเขตภาคตะวันออก
13 มิ.ย..61
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. พร้อมด้วยนางอุบล มากอง ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมต้อนรับนายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ผู้เชี่ยวชาญพร้อมคณะจากกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เพื่อติดตามนิเทศงานระบบส่งเสริมการเกษตร ภาคตะวันออก ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีเกษตรจังหวัด/หัวหน้ากลุ่ม/เกษตรอำเภอ และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจากจังหวัดชลบุรีและสมุทรปราการ เข้ารับฟังการนิเทศงานอย่างพร้อมเพรียง
11 มิ.ย..61
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. พร้อมคณะและข้าราชการ/เจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ร่วมต้อนรับสื่อมวลชนในกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ณ พื้นที่ในอำเภอแกลง จังหวัดระยอง
9 มิ.ย..61
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. เข้าร่วมพิธีปล่อยคาราวานสับปะรด ภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ “สหกรณ์ร่วมใจช่วยเหลือชาวไร่สับปะรดระยอง” โดยทางสหกรณ์การเกษตรนิคมพัฒนาร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนรับซื้อสับปะรดจากเกษตรกร
7 มิ.ย..61
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. พร้อมด้วยนางอุบล มากอง ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมงานเสวนา “การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ” ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการเสวนาดังกล่าว
4 มิ.ย..61
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. นำคณะเกษตรจังหวัด ผู้อำนวยการ และข้าราชการ/เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 และ 3 เข้าร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ซึ่งยอดเงินบริจาคและทำบุญจากเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่เบื้องต้นจำนวน 2,230,148 บาท โดยมี นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี
19 พ.ค..61
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. เป็นประธานในการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมเกษตรจังหวัดสระแก้ว อเมือง จ.สระแก้ว โดยมีเกษตรจังหวัดทั้ง 9 จังหวัดภาคตะวันออก ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทั้ง 5 ศูนย์ ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่เขตภาคตะวันออกเข้าร่วมประชุมด้วย
18 พ.ค..61
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. ร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) สินค้าหลักข้าว ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก ซึ่งท่านอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายสุรเดช เตียวตระกูล ให้เกียรติ เป็นประธานการเปิดงาน
17 พ.ค..61
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. เป็นประธานเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับเขต พร้อมทั้งเยี่ยมชมผลงานของเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดสระแก้ว และฐานเรียนรู้ภายในศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ของนางสาวลลิดา คาวิชัย เกษตรกรรุ่นใหม่
16 พ.ค..61
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2561 และคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2561 โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานการประชุม
10 พ.ค..61
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 นายชาตรี บุญนาค ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าพบนายวราวุธ ปิ่นเงิน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ร่วมหารือและวางแผนเพื่อเตรียมการจัดพิธีลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินการ "โครงการพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ในศูนย์บริการ การพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง"
9 พ.ค..61
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2561 นำโดย นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับเขต ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์กล้วยไม้ไทยบ้านวังตัก อ.เขาสมิง จ.ตราด และ ณ วิสาหกิจชุมชนคลองน้าเค็มทันใจ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
8 พ.ค..61
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 3,9 พร้อมทั้งนายชาตรี บุญนาค ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าพบนายวราวุธ ปิ่นเงิน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพื่อหารือเตรียมการพิธีลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินการ "โครงการพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง"
7 พ.ค..61
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์เขตตรวจที่ 9 ลงพื้นที่ตลาดผลไม้คุณภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวสวนผลไม้ อ.เมือง อ.บ้านค่าย และกลุ่มผลิตกล้ายาง ต.ตาชัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ณ ตลาดสี่แยกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด พร้อมด้วย นางอุบล มากอง ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนางสาวผกาพันธุ์ ละมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการร่วมลงพื้นที่ด้วย
6 พ.ค..61
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรสัญจร ครั้งที่ 3/2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานการประชุม
4 พ.ค..61
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 สสก.3 รย. แถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมส่งเสริมการเกษตร ภาคตะวันออก ปี 2561 ในวาระครบรอบ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร ณ สสก.3 รย. โดยนายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. พร้อมด้วยนายสุรสิงห์ พูนเพิ่มสุขสมบัติ เกษตรจังหวัดระยอง นายชยุทกฤดิ นนทแก้ว ผอ. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี นางสาวปราณี จิตติรบารุง คณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับเขต
19 เม.ย..61
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่จาก สสก.3 รย. เข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร
10 เม.ย..61
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. เป็นประธาน เปิดการสัมมนาโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ภาคตะวันออก ปี 2561 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 -11 เมษายน 2561 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ที่มีอายุราชการไม่เกิน 5 ปี
9 เม.ย..61
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. เข้าร่วมสัมมนาการขับเคลื่อนการปฏิรูปภาคเกษตร ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร โดยท่านรองนายกรัฐมนตรีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ มอบนโยบายการปฏิรูป ภาคเกษตรเพื่อการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกฤษฎา บุญราช ให้นโยบายเรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปภาคเกษตร
9 เม.ย..61
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.3 รย. นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานฯ เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ หรือวันจักรี ประจำปี 2561 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
6 เม.ย..61
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 สสก.3 รย. จัดสัมมนาการจัดทำข้อมูลการผลิต และการประมาณผลผลิตผลไม้ภาคตะวันออกครั้งที่ 3/2561 (ข้อมูลเอกภาพ) ณ โรงแรม เพ พอ เพียง รีสอร์ท ตาบลเพ อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาข้อมูลการผลิตและประมาณการผลผลิตผลไม้และจัดทำเป็นข้อมูลเอกภาพไม้ผลภาคตะวันออกเพื่อการวางแผนใน
การบริหารจัดการผลผลิตภาคตะวันออก ปี 2561
4 เม.ย..61

เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561


*