มื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดงานวันมะม่วงฉะเชิงเทรา และของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 44 โดยมี
นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริ
มการเกษตรให้เกียรติเป็นประธานในพิธ
4 เม..57
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา สสข.3 ระยอง ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำยุทธศาสตร์และ
กำหนดแนวทางการใช้ระบบส่งเสริมการเกษตร รูปแบบ
MRCF system ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่
ภาคตะวันออก

7 มี.. 57
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข. 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการประชุม
คณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชน ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557

226.. 57
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข. 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมคณะ
ทำงานจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 1/2557

25 .. 57
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข. 3 จังหวัดระยอง พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดงานพฤกษาตะวันออกครั้งที่ 8 พรรณพฤกษา ป่าหิมพานต
2
4.. 57
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง
โดยกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการปฏิบัติงานการบริหารจัดการผลไม้
ภาคตะวันออก ปี 2557 ครั้งที่ 2

21 ก.. 57
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 สสข.3 ระยอง จัดประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตที่ 3 ครั้งที่ 1/2557 ณ โรงแรมจันทรารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยมี นายวิชิตร
ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข.๓ ระยอง เป็นประธานในการประชุม

17 ก.. 57
เมื่อวันที่ 17 และ 24 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ สาขาอาชีพทำนา และสาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ติดตามตรวจเยี่ยมผลงานเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำนา
24 ม.. 57
เมื่อวันที่ 15-17 มกราคม 2557 นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วย นางสาวชุติมา อัศวเสถียร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สสข.3 ระยอง เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อค้นหากิจการเพื่อสังคมในรูปแบบสถาบันการเงินชุมชนและวิสาหกิจชุมชนประเทศไทย
20 ม.. 57
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557 นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วย นางสาวชุติมา อัศวเสถียร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สสข.3 ระยอง ได้ไปร่วมเป็นกำลังใจให้กับสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหัวหิน
20 ม.. 57
1 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข ๓ ระยอง นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่
13 ม.. 57
4 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3
จังหวัดระยอง นำคณะข้าราชการมอบของขวัญและอวยพรปีใหม่แด่ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
6 ม.. 57
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 เจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ได้เข้าร่วมเป็นกำลังใจให้กับศูนย์ข้าวชุมชนบ้านคลองโพธิ์ หม ู่7 ตำบลดงละคร
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ในการประกวดศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน

4 ม.. 56