เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2556
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 สสข.3 ระยองได้จัดสัมมนานโยบายและแนวทาง การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรประจำปี 2557 ภาคตะวันออก โดยมี นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด
ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

....ดูเพิ่มเติม.... .
2 .. 56
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 คณะข้าราชการ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง
นำโดย นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ. สสข.3 ระยอง ร่วมงาน ทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2556
ของกรมส่งเสริมการเกษตร
....ดูเพิ่มเติม.... .15.. 56
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง จัดประชุมการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง
อ.เมือง จ.ระยอง โดยมี นายวิชิต ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข. 3 ระยอง เป็นประธานในการประชุมฯ

....ดูเพิ่มเติม.... .
6 .. 56
เมื่อวันที่ 24-25 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมาสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 จังหวัดระยอง
จัดสัมมนาสรุปผลการดำเนิน โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2556
ณ บ้านปู รีสอร์ท อ.เมือง จ.ตราด โดยมี นายวิทยา อธิปอนันต์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ฝ่ายวิชาการเป็นประธานในพิธีเปิดฯและมี นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผอ.สสข. 3 ระยอง กล่าวรายงาน

....ดูเพิ่มเติม....29 .. 56
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ได้ดำเนินการออกประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 1-4 ตุลาคม 2556 ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น
จากเอกสาร จำนวน 4 แห่ง
....ดูเพิ่มเติม.... .
15 .. 56