เดือนเมษายน - มิถุนายน 2553
คณะสื่อมวลชนจาก Modernine TV หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และสื่อท้องถิ่นในจังหวัดตราด ได้เข้าสัมภาษณ์
นายวิทยา อธิปอนันต์ ผอ.สสข.3 ระยอง ในระหว่างงานสัมมนา "ติดตามผลโครงการบริหารจัดการผลไม้
ภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2553
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2553ณ บ้านริมน้ำรีสอร์ท อ.เมือง จ.ตราด 29 มิ.ย.53

นายวิทยา อธิปอนันต์ ผอ.สสข.3 ระยอง เป็นประธานเปิด การสัมมนา "ติดตามผลโครงการบริหารจัดการผลไม้
ภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 23-25 มิถุนายน 2553 ณ ญาตา สปา แอน รีสอร์ท อ.คลอง จ.ตราด
และบ้านริมน้ำรีสอร์ท อ.เมือง จ.ตราด  29 มิ.ย.53


สสข.3 ระยอง ขอเชิญร่วมงาน "ตลาดนัดโครงการ สายใยรักแห่งครอบครัว ฯ ระดับเขต" ครั้งที่ 2
วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2553 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
29 มิ.ย.53
นายวิทยา อธิปอนันต์ ผอ.สสข.3 และนายวสันต์ บุญห่อ กษจ.ตราด และคณะเข้าเยี่ยมชมกิจการอุตสาหกรรม
แปรรูปสับปะรดกระป๋องของบริษัทเขาสมิงฟูดส์ จำกัด อำเภอเขาสมิง จ.ตราด เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2553
28 มิ.ย.53
ความก้าวหน้าการดำเนินงาน "ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง" วันที่ 15 มิถุนายน 2553 28 มิ.ย.53
การประชุมคณะอนุกรรมการปฏิบัติงานร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตรในการรับรองแหล่ง
ผลิตพืชฯ (MOU) คณะที่ 3 ครั้งที่ 2/2553 โดยนายวิทยา อธิปอนันต์ ผอ.สสข.3  ระยอง เป็นประธานเปิด
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2553 23 มิ.ย.53
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW)  ภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2553  โดยนายวิทยา อธิปอนันต์ ผอ.สสข.3  ระยอง  เป็นประธานปิด  เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน 2553  23 มิ.ย.53
คณะกรรมการประกวดคัดเลือกสำนักงานเกษตรจังหวัดดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2552  นำโดย
นายวิทยา อธิปอนันต์ ผอ.สสข.3 ระยอง  ออกพิจารณาผลงานในพื้นที่ จังหวัดนครนายกและจังหวัดชลบุรี
เมื่อวันที่ 10-11 มิถุนายน 2553 ประมวลภาพ 15 มิ.ย.53
เจ้าหน้าที่สสข.3 ระยอง เตรียมพื้นที่  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  โดยนายวิทยา อธิปอนันต์ ผอ.สสข.3 ระยอง
ให้คำแนะนำการปลูกพืช และการบำรุงดิน   ณ บริเวณด้านหน้าสสข.3 ระยอง ประมวลภาพ 11 มิ.ย.53
นายอนันต์ ลิลา รองอธส.ฝ่ายวิชาการ  เป็นประธานการประชุมข้อมูลการผลิต  และการตลาดสับปะรดภาคตะวันออก ปี 2553
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 255 โดยนายวิทยา อธิปอนันต์ ผอ.สสข.3 ระยอง  ให้การต้อนรับและเจ้าหน้าที่จากจังหวัดในพื้นที่
ปลูกสับปะรดภาคตะวันออก   ณ สสข.3 ระยอง ประมวลภาพ 9 มิ.ย.53
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจ ในพื้นที่ทรงทอดพระเนตร โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้าน
คลองแดง หมู่ที่ 12 ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี  โดยนายวิทยา อธิปอนันต์  ผอ.สสข.3 ระยอง และข้าราชการ
สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เฝ้ารับเสด็จฯ  เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2553   ประมวลภาพ 7 มิ.ย.53
คณะสื่อมวลชนจากสำนักข่าว NBT และสื่อท้องถิ่นของจังหวัดระยอง ได้เข้าสัมภาษณ์ นายวิทยา อธิปอนันต์ ผอ.สสข.3
ระยอง  เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก และการแก้ปัญหาผลไม้ตกต่ำ และวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2553ณ สสข.3 ระยอง ประมวลภาพ 4 มิ.ย.53
การประกวดคัดเลือกบุคคล องค์กร สถาบันดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2553 (รอบแรก)
เมื่อวันที่ 1 และ 2 มิถุนายน 2553  ณ สสข.3 ระยอง ประมวลภาพ 4 มิ.ย.53
นายวิทยา อธิปอนันต์ ผอ.สสข.3 ระยอง  เป็นประธานเปิด สัมมนาติดตามผลการดำเนินโครงการบริหารจัดการผลไม้
ภาคตะวันออก ปี 2553  เมื่อวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2553  ณ โรงแรม นิว แทรเวิล บีช รีสอร์ท อ.ท่าใหม่  จ.จันทบุรี
ประมวลภาพ
  21 พ.ค.53 
การจัดตลาดนัดโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ระดับเขตภาคตะวันออก  ครั้งที่ 1/2553
เมื่อวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2553  ณ สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดตราด   ประมวลภาพ 18 พ.ค.53 
นายวิทยา อธิปอนันต์ ผอ.สสข.3 ระยอง  และเกษตรจังหวัดตราด ให้การต้อนรับ นายอนันต์  ลิลา รองอธส. ฝ่ายวิชาการ
ตรวจเยี่ยมตลาดสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ครั้งที่ 1 ที่จัดขึ้นภายใน "งานวันระกำหวานผลไม้และของดีเมืองตราด"
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 ณ สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดตราด ประมวลภาพ 18 พ.ค.53 
สสข.3 ระยอง นำโดยนายวิทยา  อธิปอนันต์  ผอ.สสข.3 ระยอง ร่วมจัดงานตลาดสายใยรักแห่งครอบครัวฯ   ใน
"งานวันระกำหวานผลไม้และของดีเมืองตราด"  กิจกรรมภายในงานจัดนิทรรศการ การแสดงสินค้าของกลุ่มแม่บ้านสายใยรัก
แห่งครอบครัวฯจาก 9 จังหวัดในภาคตะวันออก การประกวดการจัดสวนหย่อมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ณ สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดตราด
ประมวลภาพ 18 พ.ค.53 

นายวิทยา  อธิปอนันต์  ผอ.สสข.3 ระยอง   ร่วมพิธีเปิด   "งานวันระกำหวานผลไม้และของดีเมืองตราด"
เมื่อวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2553  ณ สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดตราด

ประมวลภาพ 18 พ.ค.53 

ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2553 นายอนันต์ ลิลา  รองอธส.ฝ่ายวิชาการ  นายวิทยา  อธิปอนันต์
ผอ.สสข.3 ระยอง และคณะผู้ติดตาม   เข้าเยี่ยมชมโรงคัดบรรจุ (ล้ง) และรับทราบ
ข้อมูลสถานการณ์ของผลไม้ในจังหวัดตราด   ประมวลภาพ 17 พ.ค.53
การประชุมเกษตรกรคลื่นลูกใหม่ภาคตะวันออก  ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2553
ณ ห้องประชุมสสข.3 ระยอง ประมวลภาพ 12 พ.ค.53

นายวิทยา  อธิปอนันต์  ผอ.สสข.3 ระยอง  เป็นประธานการประชุมโครงการซื้อขาย  ผลไม้และพืชอื่นที่รับประทาน
แทนผลไม้  (ข้ามเขต) ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร และกรมราชทัณฑ์   เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2553
ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง    ประมวลภาพ 10 พ.ค.53

สสข.3 ระยอง เป็นตัวแทน เขตถ่ายทอด บทบาท และภารกิจของเขตในสารคดีแนะนำกรมส่งเสริมการเกษตร
ทั้งภายในสำนักงานและในพื้นที่ แปลงของเกษตรกร  เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2553
ประมวลภาพ  6 พ.ค.53
นายวิทยา อธิปอนันต์  ผอ.สสข.3 ระยอง เป็นประธานมอบรางวัลเกษตรกรที่ชนะเลิศ
การประกวดผลไม้ และการแข่งขันทางการเกษตร ในงาน "มหกรรมทุเรียนโลกจันทบุรี ประจำปี 2553"
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2553  ณ ถนนเทศบาล 3 อ.เมือง จ.จันทบุรี
ประมวลภาพ 4 พ.ค.53
คณะข้าราชการ และลูกจ้าง สสข.3 ระยอง ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ เชื้อรา และแมลงศัตรูธรรมชาติ เพื่อเพิ่มทักษะ
และประสบการณ์ทางวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553
ณ ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรี ประมวลภาพ 30 เม.ย.53 
สสข.3 ระยอง จัดพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553
เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย  ประมวลภาพ 30 เม.ย.53 
รอง อธส.ฝ่ายวิชาการ ลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนทุเรียนอ.แกลง จ.ระยอง ของเกษตรกรทำสวนดีเด่นระดับเขตปี 2552
พร้อมด้วยนายวิทยา อธิปอนันต์ ผอ.สสข.3 ระยอง เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2553
ประมวลภาพ 21 เม.ย.53 
รอง อธส.ฝ่ายวิชาการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดรับซื้อทุเรียน อ.แกลง จ.ระยอง พร้อมด้วยนายวิทยา อธิปอนันต์
ผอ.สสข.3 ระยอง เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2553   ประมวลภาพ  21 เม.ย.53
รอง อธส.ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดการสัมมนาการบริหารจัดการผลไมภาคตะวันออก ปี 2553
โดยนายวิทยา  อธิปอนันต์ ผอ.สสข.3 ระยองกล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2553
ณ โรงแรมพี เอ็ม วาย บีชรีสอร์ท อ.เมือง จ.ระยอง  ประมวลภาพ   21 เม.ย.53
นายวิทยา  อธิปอนันต์  ผอ.สสข.3 ระยองและคณะ ร่วมกับนายสังคม  ประเสริฐเตชาโต กษจ.ระยอง
ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมสวนผลไม้ของเกษตรกรในเขตพื้นที่ อ.แกลง จ.ระยอง เพื่อติดตามสถานการณ์ผลผลิตผลไม้
ภาคตะวันออก ปี 2553 เมื่อ 31 มีนาคม 53   ประมวลภาพ  2 เม.ย.53

นายวิทยา  อธิปอนันต์  ผอ.สสข.3 ระยอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามสัญญาซื้อขายผลไม้ระหว่างกลุ่มเกษตรกร
และกลุ่มสหกรณ์การเกษตรจังหวัดระยองกับบริษัทเอกชน  ณ ศาลาประชาคมอ.แกลง จ.ระยอง
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553   โดยมีนายอลงกรณ์  พลบุตร   รมช.พาณิชย์  เป็นประธานเปิดงาน
ประมวลภาพ 2 เม.ย.53 

เดือนเมษายน - มิถุนายน 2553

สสข.3 ระยอง ขอเชิญร่วมงาน "ตลาดนัดโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ฯ ระดับเขต" ครั้งที่ 2 วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2553
ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25 มิ.ย.53

แผนการออกพิจารณาผลงานในพื้นที่เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาประกวดคัดเลือกบุคคล องค์กร สถาบันดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2553 (รอบที่ 2)
ระหว่างวันที่ 8-11 มิถุนายน 2553 3 มิ.ย.53
ผลการประกวดคัดเลือกบุคคล องค์กร สถาบันดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2553 รอบแรก เมื่อวันที่ 1 และ 2 มิถุนายน 2553 ณ สสข.3 ระยอง
3 มิ.ย.53
กำหนดการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW) ภาคตะวันออก ครั้งที่2 /2553 วันที่ 17-18 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมสตาร์ อ.เมือง จ.ระยอง  1 มิ.ย.53
กำหนดการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตที่ 3 ครั้งที่ 3/2553 วันที่ 10 มีนาคม 2553
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี   ระเบียบวาระการประชุม  26 ม.ค.53 

 

กลับหน้าหลัก  ต่อไป