เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2552
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2552  ณ สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด จ.สระแก้ว
ประมวลภาพ 14 ธ.ค.52
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สานฝันตามรอยพระราชดำริ  
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2552  ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง ตามพระราชดำริ
ภายในบริเวณอ่างเก็บน้ำดอกกราย ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
ประมวลภาพ  8 ธ.ค.52 
การประชุมการจัดทำข้อมูลและประมาณการผลผลิตผลไม้ ภาคตะวันออก ครั้งที่1
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2552  ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง   ประมวลภาพ  8 ธ.ค.52

ข้าราชการและลูกจ้าง สสข.3 ระยอง ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงทาสีรั้วของสำนักงาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา มหาราช   เมื่อวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2552
ประมวลภาพ 2 ธ.ค.52

การประชุม "เตรียมการข้อมูลเพื่อบริหารจัดการผลผลิตสับปะรดภาคตะวันออกปี 52/53"
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552ณ ห้องประชุม สสข.3 ระยอง
ประมวลภาพ  20 พ.ย.52
 
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2552  นายกรินทร์ ไลนฤทธิสิงห์  กษจ.นครนายก  ติดตามความก้าวหน้าโครงการขึ้นทะเบียน
ผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ 3 ชนิด  ณ สนง.กษอ.เมือง ปากพลี บ้านนา  และองครักษ์  จังหวัดนครนายก
ประมวลภาพ  19 ต.ค.52
 
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2552
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2552   ณ วัดเสนหา   อำเภอเมือง   จังหวัดนครปฐม
ประมวลภาพ  14 ต.ค.52 
ฝ่ายภูมิทันศ์ ได้ดำเนินการจัดสวนสมุนไพร พร้อมแนะนำสรรพคุณในการนำไปใช้รักษาโรค
และจัดเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้   ณ บริเวณหน้าห้องประชุมสสข.3 ระยอง
ประมวลภาพ  9 ต.ค.52

เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2552
รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตที่ 3 ครั้งที่ 6/2552
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2552 ณ โรงแรมพี เอ็ม วาย บีชรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  
รายละเอียด  15 ต.ค.52 
ขอเลื่อน การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW) ครั้งที่ 3 เป็นวันที่ 24-25 กันยายน 2552   ตามเวลาและสถานที่เดิม  2 ก.ย.52  

 

กลับหน้าหลัก  ต่อไป