เดือนตุลาคม 2551

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเยี่ยมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 
ณ โรงเรียนเกาะกระชาย อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2551
โดยมนางปาริชาติ  ศรีวิพัฒน์ ผอ.สสข.3 ระยอง พร้อมด้วยข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานต่างๆ และประชาชน เฝ้ารับเสด็จ 
ประมวลภาพ 30 ธ.ค.51

นางปาริชาติ  ศรีวิพัฒน์ ผอ.สสข.3 ระยอง ร่วมพิธีเปิดงาน "มหัศจรรย์ของดี 4 ภาค ครั้งที่ 9"
มหัศจรรย์ "ถนนคนกินเส้น" โดยมีนายสุขุมพงษ์  โง่นคำ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิด
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551  ณ นัมเบอร์วันพลาซ่า ถนนรามคำแหง 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ

ประมวลภาพ
 
3 ธ.ค.51
นางปาริชาติ  ศรีวิพัฒน์ ผอ.สสข.3 ระยอง ร่วมแถลงข่าวงาน "มหัศจรรย์ของดี 4 ภาค ครั้งที่ 9"
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551  ณ นัมเบอร์วันพลาซ่า ชั้น 2 ถนนรามคำแหง 2
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ
ประมวลภาพ  24 พ.ย.51
นางปาริชาติ  ศรีวิพัฒน์ ผอ.สสข.3 ระยอง เข้าร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์
พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎรา
ชกุมาร  เสด็จทรงเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรพื้นที่
ประสบภัยน้ำท่วมเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2551  ณ วัดหาดสูง หมู่ 2 ต.หาดนางแก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
 

ประมวลภาพ
16 ต.ค.51

เดือนตุลาคม 2551
สรุปการจัดการความรู้ของสำนักงานเกษตรจังหวัดในภาคตะวันออก ปี 2551  รายละเอียด   22 ธ.ค.5
ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด "การชี้แจงโครงการส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2552" ในวันที่ 23-24 ธันวาคม 2551 จากกรมส่งเสริมการเกษตร
ทาง Ssnet 15 ธ.ค.51 
รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตที่ 3 ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2551
ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก รายละเอียด 21 พ.ย.51 
รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เขตที่ 3 ครั้งที่ 6/2551 วันที่ 23 กันยายน 2551
ณ โรงแรมพีเอ็มวาย บีช รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดระยอง รายละเอียด 31 ต.ค.51 
ปฎิทินการปฎิบัติิงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรปีงบประัมาณ 2552 ของสสข.3 ระยอง รายละเอียด1 , รายละเอียด2     16 ต.ค.51 
 

 

กลับหน้าหลัก  ต่อไป