ยุทธศาสตร์
        ของดีเมืองในภาคตะวันออก
           - ด้านพืชเศรษฐกิจ
           - ผลิตภัณฑ์แปรรูป
           - OTOP
           - ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
        สถิติข้อมูลการเกษตร
        โครงการที่สำคัญ
           - คาราวานแก้จน
           - วิสาหกิจชุมชน
           - หนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม
           - อาหารปลอดภัย
           - โครงการพระราชดำริ
           - ศูนย์บริการและถ่ายทอด
   เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

ดือนกรกฏาคม 2549
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยองขอเลื่อนการประชุมสัมมนาผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ภาคตะวันออก วันที่ 12 กรกฎาคม 2549 ออกไปโดยไม่มีกำหนด 6 ก.ค.49
เดือนสิงหาคม 2549
ผลการดำเนินงานอ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี   รายละเอียด  
คณะยุวเกษตรกรจากประเทศเกาหลี ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนศึกษาดูงาน ของยุวเกษตรกรไทย-เกาหลี ได้เดินทางมาศึกษาดุงาน ของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง วันที่ 23 สิงหาคม 2549 รายละเอียด 23 สค.49
ปฏิทินการออกพิจารณาคัดเลือกเกษตรตำบล ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร /เกษตรกร-สถาบันเกษตรกรดีเด่น ตามนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2549 22 สค.49
ชมรมนักกอล์ฟส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก 2005 จัดแข่งขัน ครั้งที่ 2 และฉลองความสำเร็จในชีวิตราชการ ของสมาชิก  เมื่อวันเสาร์ที่  5 สิงหาคม 2549 ณ สนามกอล์ฟดิอิมเมอร์รัล อำเภอบ้านฉาง  จังหวัดระยอง รายละเอียด  10 สค.49
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร
ภาคตะวันออก ในวันที่  7 กันยายน 2549 ณ โรงแรม ระยองออคิด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 10 ส.ค.49
รายงานการประชุมผู้บริหารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรในเขตภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2549 ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง (พืชสวน) รายละเอียด 1 ส.ค.49
เดือนกันยายน 2549
การประชุมสัมมนา เรื่อง ทิศทางการตลาดมะม่วงภายในและต่างประเทศ ณ สำนักงานชมรมชาวสวนจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอเมืองฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 19 กันยายน 2549 โดยมีนางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง เข้าร่วมสัมมนาและเยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ รายละเอียด 25 ก.ย.49
รายงานผลการประชุมสัมมนาผู้บริหาร กรมส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก ในวันที่  7 กันยายน 2549 ณ โรงแรม ระยองออคิด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รายละเอียด 19 ก.ย..49
ผลการประกวดเว็บไซด์ของสำนักงานเกษตรอำเภอและศูนย์ปฏิบัติการ ฯ ในภาคตะวันออก รายละเอียด 5 ก.ย.49

กลับหน้าหลัก  ต่อไป