ยุทธศาสตร์
        ของดีเมืองในภาคตะวันออก
           - ด้านพืชเศรษฐกิจ
           - ผลิตภัณฑ์แปรรูป
           - OTOP
           - ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
        สถิติข้อมูลการเกษตร
        โครงการที่สำคัญ
           - คาราวานแก้จน
           - วิสาหกิจชุมชน
           - หนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม
           - อาหารปลอดภัย
           - โครงการพระราชดำริ
           - ศูนย์บริการและถ่ายทอด
   เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

เดือนเมษายน 2549
ประชุมสำนักส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ครั้งที่ 4/2549 วันที่ 18 เมษายน 2549 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต ที่ 3 จังหวัดระยอง ประมวลภาพ
การฝึกอบรม โปรแกรมการ ปรับปรุงทะเบียน เกษตรกรและการพัฒนาเว็บไซต์ แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานข้อมูล และงานพัฒนาระบบสารสนเทศ ของสำนักงานเกษตรอำเภอ/กิ่งอำเภอ จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 20 เมษายน 254 ประมวภาพ
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ดำเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการผลิต และแผนประกอบอาหารกลางวัน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ปี 2549 ในวันที่ 24-26 เมษายน 2549 ณ ห้องประชุมศูนย ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุรี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) รายละเอียด 17 เม.ย. 49
ขอเชิญเที่ยงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี วันที่ 26-30 เมษายน 2549  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
17 เม.ย. 49
แบบการจัดเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมขนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน รายละเอียด  17 เม.ย. 49
นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมงานวันมะม่วง และของดี เมืองแปดริ้ว ในวันที่ 11 เมษายน 2549 ประมวลภาพ
นางปาริชาติ ศรีวิพัฒนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ศึกษาดูงานการปลูกผัก ในวันที่ 11 เมษายน 2549 ประมวลภาพ
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมกับจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน การประกวดแตงแคนตาลูป ในงานวันแคนตาลูปและของดีเมืองอรัญฯ ปี 49 ประมวลภาพ 5 เม.ย. 49
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ออกติดตามและนิเทศงาน หนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์มและอาหาร ปลอดภัย จังหวัดปราจีนบุรี ระยอง ตราด จันทบุรี ประมวลภาพ 5 เม.ย. 49
เดือนพฤษภาคม 2549
คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมการปลูกสบู่ดำแบบเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 10 พฤษภาคม 2549 ณ ศูนย์ส่งเสริมแลพัฒนาอาชีพการเกษตร  จังหวัดชลบุรี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) ประมวลภาพ
นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรเขต  ที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิด และมอบรางวัลการประกวดอาหาร และเยี่ยมชม นิทรรศการของส่วนราชการภายในงาน เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2549 ประมวลภาพ
คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมการปลูกสบู่ดำ แบบเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 10 พฤษภาคม 2549 ณ ศูนย์ส่งเสริมแลพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุรี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) ประมวลภาพ 16 พ.ค.49
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ประชุมเกษตรจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ สังกัด กรมส่งเสริมการเกษตร เขตที่ 3 ครั้งที่ 4/2549 วันที่ 19 พฤษภาคม 2549 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 16 พ.ค.49
อำเภอแกลง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองขอเชิญร่วมงาน "งานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอแกลง" วันที่ 20-27 พฤษภาคม 2549 ณ แผงทุเรียนปั๊มเอสโซ่ ตรงข้าวศูนย์อีซูซุแกลง 16 พ.ค.49 รายละเอียด
เดือนมิถุนายน 2549
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2549 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุรี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) 26 มิ.ย. 49
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ พระราชดำเนินทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดจันทบุรี ภาพกิจกรรม 
นางปาริชาติ  ศรีวิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรเขต   ที่ 3 จังหวัดระยอง คัดเลือกแม่ ่ผู้เป็นเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2549 ประมวลภาพ
นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรมนำผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ทำข่าวประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร เรื่อง การปลูกกระวาน ณ สวนนายคำนึง ชนะสิทธิ์ เกษตรกรทำสวนดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2548 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี และการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้เหลือง จันทบูร ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2549 2 มิ.ย.49
นางปาริชาติ  ศรีวิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นด้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับเขต ประมวลภาพ
ผลการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น  ด้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับเขต ได้แก่  นายเชียร  วันเพ็ญ  110 หมู่ 9 ต.โพธิ์แทน   อ.องครักษ์ จ.นครนายก  ประมวลภาพ

กลับหน้าหลัก  ต่อไป