ปี 2554
บทความการเกษตร
เก็บมาเล่า : พรรณไม้ตระการตาในงาน Mayong Flora'54 : 27 ธ.ค.54
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร (เกษตรอำเภอ) ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2554 31 ต.ค.54
สับปะรดตราดสีทอง : พืชทองของคนเมืองตราด
สับปะรดไทย : สับปะรดโลก
เขตการค้าเสรี : ผลกระทบสินค้าเกษตรไทย
เทคนิคการผลิตทุเรียนก่อนฤดูที่นายายอาม
คำแนะนำการปลูกสับปะรดในภาคตะวันออก
เทคนิคการบังคับการออกดอกในสับปะรด
เทศกาล "ผลไม้ไทย ผลไม้ดีมีที่ภาคตะวันออก"
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ
เลี้ยงจริ้งหรีดเสริม... เพิ่มรายได
เตือนภัย!!!... ระวังหนอนกระทู้คอรวงระบาดหลังน้ำลด
แตนเบียนเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู โดยศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรี
ปลูกไม้ประดับ...ดูดซับสารพิษ 
งานส่งเสริมการตลาดผลไม้ไทยในตลาดอาเซียน  
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตร 
อีกครั้งกับ ลุงเสส ใจดี เซียนทุเรียนต้นทุนต่ำ...ของเมืองระยอง