ปี 2551
      อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
      มหัศจรรยหมักอินทรีย์   
      การใช้สมุนไพรป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
      การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชารบำรุงรักษาและการซ่อมแซมอุปกรณ์ 

      เทคนิคการป้องกันกำจัดศัตรูข้าวโดยวิธีผสมผสาน
      การป้องกันและกำจัดโรคและแมลงศัตรูข้าว 
      หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการปลูกข้าว 
      ความรู้เรื่องปุ๋ยสำหรับผู้ค้าและเกษตรกร   
      คำแนะนำร้านค้าในการดำเนินธุรกิจสารป้องกันศัตรูพืช อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
      ข้อปฏิบัติในการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช 
      การผลิตพืชปลอดภัย : หางไหลพืชทดแทนสารเคมี
      การใช้สมุนไพรป้องกันกำจัดศัตรูพืช   
      ตะกร้ากาบหมากภูมิปัญญากลุ่มแม่บ้านหนองตะพาน 
      น้ำมังคุดไทยไปอินเตอร์ 
      สมปอง การะเกษ : เซียนสับปะรดแห่งบ้านนิคมพัฒนา  
      เครื่องเทศและสมุนไพร : ยาไทยพื้นบ้าน 
      ลักษณะของน้ำผึ้งที่ด 
      มหัศจรรย์น้ำหมักอินทรีย์  
      น้ำผึ้งอินทรีย
      เชื้อราบิวเวอเรีย  
      ข้าวขึ้นราคาชาวนาหน้าใส  
     

 

 

กลับหน้าหลัก  ต่อไป