ปี 2549
      ศูนย์ข้าวชุมชน ต.พระอาจารย์
      ปราชญ์ชาวนา ภูมิปัญญาข้าวล้มตอ
      แก้วมังกรกับหนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม
      กลุ่ม เครือข่าย และคลัสเตอร์ กลยุทธ์การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
      นโยบาย Food Safety กับเวที OTOF
      มะม่วงหิมพานต์และน้ำสำรองเครื่องดื่มสมุนไพร  
      โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์มจังหวัดจันทบูร
      ปลูกมะม่วงส่งออก จังหวัดฉะเชิงเทรา
      โรคเหี่ยวเฉาตายสับปะรด
      ศูนย์ข้าวชุมชน
      สับปะรดบริโภคผลสด
      องุ่นป่า
      อาหารมื้อกลางวันบ้านกุดเวียน

 

 

กลับหน้าหลัก  ต่อไป