ปีงบประมาณ 2563
  เดือนมิถุนายน - สิงหาคม
สื่อหนังสือพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์ส่วนกลาง
  เกษตรเขต 3 ระยอง ฝึกอาชีพเกษตรให้ทหารก่อนปลดประจำการเพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืนในทุกช่วงสถานการณ์
    - หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับวันที่ 12 มิถุนายน 2563 หน้า 10
    - หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 25 มิถุนายน 2563 หน้า 6
  เกษตรเขต 3 ระยอง เดินหน้าพัฒนาขบวนการผลิตสินค้าเกษตรต่อเนื่อง
    - หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับวันที่ 24 มิถุนายน 2563 หน้า 10
    - หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 24 มิถุนายน 2563 หน้า 7
  สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เตรียมต้นกล้าพืชผักสมุนไพรมอบเกษตรกรตามโครงการ “บ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด - 19”
    - หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 หน้า 6
    - หนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 หน้า 9
  ถอดบทเรียนความสำเร็จการกระจายผลไม้ปี 63 ภาคตะวันออก ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 สู่การปฏิบัติใช้ในภาคอื่นๆ
    - หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 หน้า 6
    - หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 หน้า 10
  แปลงใหญ่ไผ่ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรารางวัลชนะเลิศ ระดับเขต ปี 2563
    - หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 25 สิงหาคม 2563 หน้า 6
    - หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับวันที่ 26 สิงหาคม 2563 หน้า 12
    - หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่  30 สิงหาคม 2563 หน้า 15
    - หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 31 สิงหาคม 2563  หน้า 15
    - หนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ 1 กันยายน 2563  หน้า 6
สื่อโทรทัศน์
 

กรมส่งเสริมการเกษตร  จัดอบรมอาชีพเกษตรกรรมให้กับทหาร

    - ออกอากาศช่อง NBT2HD รายการข่าวดึก วันที่ 20 กรกฎาคม 2563
 

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

    - ออกอากาศช่อง NBT2HD รายการข่าวในพระราชสำนักวันที่ 1 สิงหาคม 2563
สื่อวิทยุ AM FM ในจังหวัดเขตภาคตะวันออก หรือ ส่วนกลาง
 

เกษตรกรนครนายกพึงพอใจแนวทางการลดการเผาในพื้นที่เกษตรที่ทางการส่งเสริม

    - ออกอากาศทางสถานีวิทยุ Smartnews FM 90.5 MHz รายการ มิติข่าว เวลา 13.30 น. วันที่ 13  มิถุนายน 2563
    - ออกอากาศทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย คลื่น FM 93.5 MHZ และ AM 837 MHZ  “รายการเกษตรก้าวหน้า”  เวลา 05.30 น.
วันที่ 24 มิถุนายน 2563
 

เกษตรเขต 3 ระยอง ฝึกอาชีพเกษตรให้ทหารก่อนปลดประจำการเพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืนในทุกช่วงสถานการณ์

    - ออกอากาศทางสถานีวิทยุกองบัญชาการกองทัพไทย  FM 101 MHz  “รายการเพื่อสังคมไทย” เวลา 18.15 น. วันที่ 20  มิถุนายน 2563
    - ออกอากาศทางสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ 5 พัทยา (ส.ทร.5 พัทยา) FM 104.8 เวลา 12.30 น. วันที่ 24 มิถุนายน 2563
    - ออกอากาศทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย FM 93.5 MHZ และ AM 837 MHZ  “รายการเกษตรก้าวหน้า”  เวลา 05.30 น. 
วันที่ 23 มิถุนายน 2563
 

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ถอดบทเรียนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

    - ออกอากาศทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย คลื่น FM 93.5 MHZ และ AM 837 MHZ “รายการเกษตร  ก้าวหน้า” เวลา 05.30 น.      วันที่ 25 มิถุนายน 2563
    - ออกอากาศทางสถานีวิทยุ Smartnews FM 90.5 MHz รายการ มิติข่าว เวลา 13.30 น. วันที่ 27  มิถุนายน 2563
    - ออกอากาศทางสถานีวิทยุจส.100 คลื่น FM 100 MHZ  รายงานสถานการณ์ข่าว เวลา 20.57 น. วันที่ 25 มิถุนายน 2563
 

โครงการผลิตและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ภายใต้โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

    - ออกอากาศทางสถานีวิทยุกองบัญชาการกองทัพไทย FM 101 MHz “รายการเปิดคลื่นคุยข่าว” เวลา 18.15 น. วันที่ 21 กรกฎาคม 2563
    - ออกอากาศทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย FM 93.5 MHZ และ AM 837 MHZ “รายการเกษตรก้าวหน้า” เวลา 05.30 น.วันที่ 23 กรกฎาคม 2563
 

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอพียงขยายผลสู่การปฏิบัติ (ปีที่ 3)

    - ออกอากาศทางสถานีวิทยุกองบัญชาการกองทัพไทย  FM 101 MHz  รายการเปิดคลื่นคุยข่าว เวลา 18.15 น. วันที่ 21  กรกฎาคม 2563
    - ออกอากาศทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย FM 93.5 MHZ และ AM 837 MHZ “รายการเกษตรก้าวหน้า” เวลา 05.30 น. วันที่ 22 กรกฎาคม 2563
 

ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)

    - ออกอากาศทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย คลื่น FM 93.5 MHZ และ AM 837 MHZ “รายการเกษตรก้าวหน้า” เวลา 05.30 น.
วันที่ 24  กรกฎาคม   2563
 

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยองระดมผลผลิตการเกษตรและสินค้าแปรรูป 9 จังหวัดภาคตะวันออก จัดแสดงและจำหน่ายภายในงาน เกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2

    - ออกอากาศทางสถานีวิทยุกองบัญชาการกองทัพไทย  FM 101 MHz  รายการใจถึงใจ เวลา 18.15 น. วันที่ 24   สิงหาคม  2563
    - ออกอากาศทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย FM 93.5 MHZ และ AM 837 MHZ “รายการเกษตรก้าวหน้า” เวลา 05.30 น.วันที่  26  สิงหาคม 2563
    - ออกอากาศทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย ชลบุรี   FM 99.75 MHZ  เวลา 06.30 น. วันที่ 31 สิงหาคม 2563
สื่อออนไลน์  website หนังสือพิมพ์ต่างๆ, website, ข่าวสาร, YouTube
 

ตลาดประมูลมังคุด จ.ตราด คึกคักผู้ซื้อผู้ขายใช้ IT ตกลงราคา ตามมาตราการเฝ้าระวังโควิด-19

    - เผยแพร่ทางเว็บไซต์เกษตรก้าวไกล วันที่ 19 มิถุนายน 2563
    - เผยแพร่ทาง fan page เกษตรก้าวไกล วันที่ 19 มิถุนายน 2563
 

คลิปออนไลน์ยูทูป เรื่อง ตลาดซื้อขายมังคุดแบบประมูล จ.ตราด คึกคัก เกษตรกร พ่อค้าและล้ง ใช้ระบบ IT เป็นกลไกการซื้อขาย ลดการสัมผัส เว้นระยะ และการสนทนา ตามมาตรการลดการแพร่เชื้อโควิด-19

    - เผยแพร่ทางเวปไซต์ยูทูป pdsnews คลิปสร้างสรรค์ วันที่ 3 มิถุนายน 2563
 

ปลื้มสมาพันธ์ทุเรียนภาคตะวันออกช่วยสมาชิกผลิตทุเรียนคุณภาพขายได้ราคา

    - เผยแพร่ทางเว็บไซต์ สยามรัฐ วันที่ 3 มิถุนายน 2563
    - เผยแพร่ทางเว็บไซต์ ไลน์ ทูเดย์ วันที่ 3 มิถุนายน 2563
    - เผยแพร่ทางเว็บไซต์ อาร์วายที 9 วันที่ 4 มิถุนายน 2563
    - เผยแพร่ทางเว็บไซต์ โอเคเนชั่น วันที่ 4 มิถุนายน 2563
    - เผยแพร่ทางเว็บไซต์ pds-news.com วันที่ 4 มิถุนายน 2563
    - เผยแพร่ทางเว็บไซต์ ทูเดย์ไฮไลน์นิวส์  วันที่ 4 มิถุนายน 2563
 

เกษตรกรนครนายกพึงพอใจแนวทางการลดการเผาในพื้นที่เกษตรที่ทางการส่งเสริม

    - เผยแพร่ทางเว็บไซต์ คมชัดลึก วันที่ 11 มิถุนายน  2563
    - เผยแพร่ทางเว็บไซต์ เทคโนโลยีชาวบ้าน วันที่ 11 มิถุนายน  2563
 

สสก.3 ระยอง ลุยพัฒนาขบวนการผลิตสินค้า มุ่งเป้าเกษตรแปลงใหญ่

    - เผยแพร่ทางเว็บไซต์ ไทยรัฐ วันที่ 17 มิถุนายน  2563
 

เกษตรเขต 3 ระยอง ฝึกอาชีพเกษตรให้ทหารก่อนปลดประจำการเพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืนในทุกช่วงสถานการณ์

    - เผยแพร่ทางเว็บไซต์ สยามรัฐ วันที่ 11 มิถุนายน  2563
    - เผยแพร่ทางเว็บไซต์ pds-news.com วันที่ 10 มิถุนายน  2563
 

คลิปออนไลน์ยูทูป เรื่อง ทายาทเกษตรกร ร่วมกับกองทัพบก และกองทัพเรือ

    - เผยแพร่ทางเวปไซต์ยูทูป pdsnews คลิปสร้างสรรค์ วันที่ 17  มิถุนายน 2563
 

เกษตรภาคตะวันออก สสก. 3 รย. ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน

    - เผยแพร่ทางเว็บไซต์คมชัดลึก วันที่ 13 กรกฎาคม 2563
    - เผยแพร่ทาง fan page สื่ออาสา สืบสานพระราชดำริ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
    - เผยแพร่ทางเวปไซต์ pdsnews วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
    - เผยแพร่ทางเว็บไซต์เทคโนโลยีชาวบ้าน วันที่ 14 กรกฎาคม 2563
    - เผยแพร่ทางเว็บไซต์ farmchannelthailand.com วันที่ 15 กรกฎาคม 2563
    - เผยแพร่ทางแฟนเพจ FarmChannel วันที่ 15 กรกฎาคม 2563
    - เผยแพร่ทางเว็บไซต์ เกษตรก้าวไกล วันที่ 15 กรกฎาคม 2563
 

สสก. 3 จ.ระยอง สร้างนักส่งเสริมการเกษตรเป็นแม่แบบการพัฒนาเกษตรยั่งยืน

    - เผยแพร่ทางเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563
    - เผยแพร่ทางเว็บไซต์ไลน์ทูเดย์ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563
    - เผยแพร่ทาง fan page ใต้ฟ้าเมืองไทย วันที่ 13 กรกฎาคม 2563
 

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เตรียมต้นกล้าพืชผักสมุนไพรมอบเกษตรกรตามโครงการ “บ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด – 19

    - เผยแพร่ทางเว็บไซต์พิมพ์ไทย วันที่ 14 กรกฎาคม 2563
    - เผยแพร่ทางเว็บไซต์เทคโนโลยีชาวบ้าน วันที่ 15 กรกฎาคม 2563
    - เผยแพร่ทางเว็บไซต์ bloggang.com วันที่ 15 กรกฎาคม 2563
    - เผยแพร่ทางเว็บไซต์ country-agriculture.blogspot.com  วันที่ 15 กรกฎาคม 2563
    - เผยแพร่ทางเว็บไซต์ เกษตรก้าวไกล วันที่ 15 กรกฎาคม 2563
    - เผยแพร่ทางเว็บไซต์ แนวหน้า วันที่  29 กรกฎาคม 2563
 

คลิปออนไลน์ยูทูป เรื่อง สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
เตรียมต้นกล้าพืชผักสมุนไพรมอบเกษตรกรตามโครงการ “บ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด - 19

    - เผยแพร่ทางเวปไซต์ยูทูป pdsnews คลิปสร้างสรรค์
 

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยองจัดทำแปลงเรียนรู้การใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูกอย่างเพียงพอและรู้คุณ

    - เผยแพร่ทางเว็บไซต์เทคโนโลยีชาวบ้าน วันที่ 27 สิงหาคม 2563
    - เผยแพร่ทางเว็บไซต์เกษตรก้าวไกล วันที่ 27 สิงหาคม 2563
    - เผยแพร่ทาง fan page ใต้ฟ้าเมืองไทย วันที่ 27 สิงหาคม 2563
    - เผยแพร่ทางเว็บไซต์ pds-news.com วันที่ 31 สิงหาคม 2563
    - เผยแพร่ทางเว็บไซต์ สยามรัฐ  วันที่ 31 สิงหาคม 2563
    - เผยแพร่ทางเว็บไซต์ ไลน์ทูเดย์ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
    - เผยแพร่ทาง fan page FarmChannel วันที่ 29 สิงหาคม 2563
 

แปลงใหญ่ไผ่อำเภอท่าตะเกียบ คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ปี 63

    - เผยแพร่ทางเว็บไซต์ pds-news.com วันที่ 19 สิงหาคม 2563
    - เผยแพร่ทางเว็บไซต์เกษตรก้าวไกล วันที่ 31 สิงหาคม 2563
 

คลิปออนไลน์ยูทูป เรื่อง ความสำเร็จในการใช้ระบบระบบส่งเสริมการเกษตร T & V System

    - เผยแพร่ทางเวปไซต์ยูทูป pdsnews คลิปสร้างสรรค์
สื่ออื่นๆ  และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ โดยผลิต info graphic
 

เตือนเกษตรกรชาวสวนทุเรียนในภาคตะวันออก ให้เฝ้าระวังการระบาดของโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน

    - เผยแพร่ทาง fan page เกษตรก้าวไกล วันที่ 18 มิถุนายน 2563
    - เผยแพร่ทาง fan page คนไทยหัวใจเกษตร วันที่ 18 มิถุนายน 2563
    - เผยแพร่ทาง fan page ใต้ฟ้าเมืองไทย วันที่ 18 มิถุนายน 2563
 

เกษตร เขต 3 ขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนา Young Smart Farmer

    - เผยแพร่ทาง fan page เกษตรก้าวไกล วันที่ 23 มิถุนายน 2563
    - เผยแพร่ทาง fan page ใต้ฟ้าเมืองไทย วันที่ 18 มิถุนายน 2563
    - เผยแพร่ทาง fan page คนไทยหัวใจเกษตร วันที่ 23 มิถุนายน 2563
 

เกษตรเขต 3 สนับสนุนการจัดการข้อมูล (Data Management) ในระบบส่งเสริมการเกษตร : การทบทวน/ปรับปรุงแผนพัฒนาการเกษตร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

    - เผยแพร่ทาง fan page  ใต้ฟ้าเมืองไทย วันที่ 24 มิถุนายน 2563
 

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เตือนชาวสวนมะพร้าว ช่วงสภาพอากาศแปรปรวน ฝนฟ้าคะนอง และตกหนักบางแห่ง แปลงปลูกมะพร้าวทั้งที่ยังไม่ให้ผลผลิต และที่กำลังให้ผลผลิต ต้องเฝ้าระวังหนอนหัวดำมะพร้าวเข้าทำลาย

    - เผยแพร่ทาง fan page เกษตรก้าวไกล วันที่ 21 กรกฎาคม 2563
    - เผยแพร่ทาง fan page คิดดี 4.0 วันที่ 21 กรกฎาคม 2563
    - เผยแพร่ทาง fan page ใต้ฟ้าเมืองไทย วันที่ 19 กรกฎาคม 2563
 

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง กรมส่งเสริมการเกษตรแนะเกษตรกรเตรียมความพร้อมต้นมังคุดก่อนออกดอก 

    - เผยแพร่ทาง fan page เกษตรก้าวไกล วันที่ 22 กรกฎาคม 2563
    - เผยแพร่ทาง fan page คิดดี 4.0 วันที่ 21 กรกฎาคม 2563
    - เผยแพร่ทาง fan page ใต้ฟ้าเมืองไทย วันที่  21 กรกฎาคม 2563
 

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยองรณรงค์เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนเตรียมความสมบูรณ์ต้นทุเรียนหลังการเก็บเกี่ยว

    - เผยแพร่ทาง fan page ใต้ฟ้าเมืองไทย วันที่ 27 กรกฎาคม 2563
 

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แนะขั้นตอนการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook

    - เผยแพร่ทาง fan page ใต้ฟ้าเมืองไทย วันที่ 30 กรกฎาคม 2563
    - เผยแพร่ทาง fan page คนไทยหัวใจเกษตร MCOT HD วันที่  31 กรกฎาคม 2563
 

ผักยกแคร่ ปลูกไว้กิน เหลือจำหน่ายสร้างรายได้

    - เผยแพร่ทาง fan page เกษตรก้าวไกล วันที่ 31 สิงหาคม 2563
    - เผยแพร่ทาง fan page ใต้ฟ้าเมืองไทย วันที่ 31 สิงหาคม 2563
    - เผยแพร่ทาง fan page คนไทยหัวใจเกษตร วันที่ 31 สิงหาคม 2563
    - เผยแพร่ทาง เว็บไซต์ทั่วทิศ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
 

การควบคุมกำจัดแมลงวันผลไม้

    - เผยแพร่ทาง fan page เกษตรก้าวไกล วันที่ 31 สิงหาคม 2563
    - เผยแพร่ทาง fan page ใต้ฟ้าเมืองไทย วันที่ 31 สิงหาคม 2563
    - เผยแพร่ทาง fan page คนไทยหัวใจเกษตร วันที่ 31 สิงหาคม 2563
 

เฝ้าระวังการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ในนาข้าว

    - เผยแพร่ทาง fan page ใต้ฟ้าเมืองไทย วันที่ 31 สิงหาคม 2563